บริการกำจัดปลวกของเรา บริษัท เอเชียเพสท์ เซอร์วิส จำกัด เรามีสินค้าที่ได้ระบบที่มีมาตรฐาน ระดับสากล

ระบบเหยื่อ Nemesis กำจัดปลวกตายยกรัง (Colony elimination ) อันดับ 1 ในออสเตรเลีย ปลอดภัยจากสารเคมี

-สถานีในดิน (In-ground-station)

-สถานีในคอนกรีต (In-concrete station)

-สถานีบนดิน (Above-ground-station)

-เหยื่อกำจัดปลวก(Nemesis Bait)

-ไม้เหยื่อล่อปลวก (Timber)

ซึ่งเป็นระบบมาตรฐาน ระดับสากล บริการกำจัดปลวกภาคกลาง โดย บริษัท เอเชียเพสท์ เซอร์วิส จำกัด

           ทางบริษัทมีความพยายามและมุ่งมั่นในการให้บริการทางด้านการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะชนิดกัดแทะ และตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม  และทางห้างหุ้นส่วนจะนำเอาระบบที่มีมาตรฐานนี้มาเผยแพร่ให้กับบริษัทกำจัดปลวกภาคกลาง , โรงงานอุตสาหกรรม , บ้านพักที่อยู่อาศัย , สำนักงาน , โรงแรม , ร้านอาหาร , ภัตตาคาร , อาคารสูงและตลอดจนผู้ที่ต้องการการใช้บริการ