3
previous arrow
next arrow

บริษัท เอเชียเพสท์ เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ตั้ง 8/75 หมู่ 6 หมู่บ้านมิราเคิลวิลล์ ซอยคลองมะเดื่อ17 (กม.12) ต.คลองมเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 

ติดต่อสำนักงาน 034-114-010 หรือ โทร
094-6645566 , 062-6655941  

ทะเบียนเลขที่ 0735554003358 

กำจัดปลวกภาคกลาง

ใบอนุญาตเลขที่ สค2/2562  เราเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านกำจัดปลวก แมลง และสัตว์พาหะนำโรคทุกชนิด เราให้บริการโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี ด้วยนโยบายของบริษัทฯ ที่เน้นการให้บริการลุกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์ เราได้ใช้สารเคมีที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า เรามีความเป็นมืออาชีพเพื่อปกป้องบ้านและที่อยู่อาศัยของคุณให้พ้นจากแมลงร้ายเหล่านี้  

กำจัดปลวกภาคกลาง

บริษัท เอเชียเพสท์ เซอร์วิส จำกัด กำจัดปลวกภาคกลาง มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในระบบนิเวศน์ของแมลง และวิทยาการควบคุมและกำจัดแมลง สัตว์พาหะ ระบบผสมผสานนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สารเคมีที่ใช้ในการบริการ ได้รับอนุญาตจากกองวัตถุมีพิษสำนักงาน และกรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข และได้รับอนุญาตจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าจากกรมปศุสัตว์ และได้รับการอบรมเกี่ยวกับการกำจัดแมลงด้วยการใช้ระบบเหยื่อ ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างก้าวขวางจากลูกค้าชั้นนำในปัจจุบัน เพื่อการกำจัดแมลงที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพสูงสุดทางห้างหุ้นส่วนได้มีการวางแผนการปฏิบัติงาน และการตรวจติดตามหลังการเข้าทำบริการเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน และรายไตรมาศ มีการทำ service report เพื่อสนับสนุนระบบมาตรฐานการจัดการ GMP, HACCP , ISO ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักในราคาที่เป็นมิตรภาพ ทางบริษัทมีความพยายามและมุ่งมั่นในการให้บริการทางด้านการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะชนิดกัดแทะ และตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม และทางห้างหุ้นส่วนจะนำเอาระบบที่มีมาตรฐานนี้มาเผยแพร่ให้กับบริษัท , โรงงานอุตสาหกรรม , บ้านพักที่อยู่อาศัย , สำนักงาน , โรงแรม , ร้านอาหาร , ภัตตาคาร , อาคารสูงและตลอดจนผู้ที่ต้องการการใช้บริการ

มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในระบบนิเวศน์ของแมลง 

การกำจัดปลวกมีวิธีป้องกันและกำจัดดังนี้

1. ระบบติดตั้งท่อใต้สิ่งก่อสร้าง เพื่อป้องกันกำจัดปลวก ( Pipe & Soil Treatment System)
2. ระบบเจาะพื้นอัดสารเคมีกำจัดปลวกลงดิน ( 3. Pest Construction System)
3. ระบบเหยื่อ ( Termite Bait System)

ติดต่อเรา

Call us

034114010

Call us

0946645566

Call us

0626655941

Line Official

ASIA PEST SERVICE CO.,LTD.

Location

8/75 หมู่ 6 หมู่บ้านมิราเคิลวิลล์ ซอยคลองมะเดื่อ17 (กม.12) ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

LIne

0946645566

Facebook

เอเชียเพสท์ เซอร์วิส Asia Pest Service Co.,Ltd.

Email us

asiapest@hotmail.com