กำจัดปลวกภาคกลาง โดยบริษัท เอเชียเพสท์ เซอร์วิส จำกัด เรามีบริการที่หลากหลาย

1.กำจัดหนู

2.กำจัดปลวก

3.กำจัดยุง

4.กำจัดแมลงวัน

5.กำจัดแมลงสาบ

6.กำจัดมด

7.กำจัดจิ้งจก

           ซึ่งบริการของเราให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรเราได้คำนึงเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจึงได้นำเอาระบบ IPM (Integrate Pest Management) มาใช้ในกระบวนการทำงานเพื่อจัดการแมลงแบบบูรณการ ผสมผสาน ใช้วิธีหลายวิธีในการกำจัด ใช้ระบบสุขาภิบาลและการจัดการสถานที่เพื่อลดการใช้สารเคมี ลูกค้าจึงมั่นใจในความปลอดภัยทั้งในด้านมลพิษที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียง และลดอันตรายจากการใช้สารเคมีแก่ผู้ที่อยู่อาศัย 

         มีทีมงานและพนักงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญ ในการดำเนินการวิเคราะห์สำรวจพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อจะให้ทราบถึงระดับของปัญหา และจุดที่พบปัญหาของแมลงและสัตว์พาหะนำโรค ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์ วางแผนการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดให้กับลูกค้าได้เกิดความพึงพอใจเมื่อใช้บริการกับเรา

Tel :062-665-5941 ,094-6645566 ,034 – 114-010