Service

บริการ-กำจัดปลวกภาคกลาง

กำจัดปลวกภาคกลาง มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในระบบนิเวศน์ของแมลง และวิทยาการควบคุมและกำจัดแมลง สัตว์พาหะ  ระบบผสมผสานนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยคำนึงถึงความปลอดภัย  สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  สารเคมีที่ใช้ในการบริการ ได้รับอนุญาตจากกองวัตถุมีพิษสำนักงาน กรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข  และได้รับอนุญาตจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าจากกรมปศุสัตว์

บริษัท เอเชียเพสท์ เซอร์วิส จำกัด

มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในระบบนิเวศน์ของแมลง และวิทยาการควบคุมและกำจัดแมลง สัตว์พาหะ ระบบผสมผสานนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สารเคมีที่ใช้ในการบริการ ได้รับอนุญาตจากกองวัตถุมีพิษสำนักงาน และกรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข และได้รับอนุญาตจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าจากกรมปศุสัตว์ และได้รับการอบรมเกี่ยวกับการกำจัดแมลงด้วยการใช้ระบบเหยื่อ ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างก้าวขวางจากลูกค้าชั้นนำในปัจจุบัน เพื่อการกำจัดแมลงที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพสูงสุดทางห้างหุ้นส่วนได้มีการวางแผนการปฏิบัติงาน และการตรวจติดตามหลังการเข้าทำบริการเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน และรายไตรมาศ

กำจัดปลวกภาคกลาง มีการทำ service report เพื่อสนับสนุนระบบมาตรฐานการจัดการ GMP, HACCP , ISO ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักในราคาที่เป็นมิตรภาพ ทางบริษัทมีความพยายามและมุ่งมั่นในการให้บริการทางด้านการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะชนิดกัดแทะ และตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม และทางห้างหุ้นส่วนจะนำเอาระบบที่มีมาตรฐานนี้มาเผยแพร่ให้กับบริษัท , โรงงานอุตสาหกรรม , บ้านพักที่อยู่อาศัย , สำนักงาน , โรงแรม , ร้านอาหาร , ภัตตาคาร , อาคารสูงและตลอดจนผู้ที่ต้องการการใช้บริการ

ระบบติดตั้งท่อใต้สิ่งก่อสร้าง

ระบบติดตั้งท่อใต้สิ่งก่อสร้าง

ระบบติดตั้งท่อใต้สิ่งก่อสร้าง เพื่อป้องกันกำจัดปลวก ( Pipe & Soil Treatment System)

ระบบเจาะพื้นอัดสารเคมีกำจัดปลวกลงดิน

ระบบเจาะพื้นอัดสารเคมีกำจัดปลวกลงดิน ( Pest Construction System)

ระบบเจาะพื้นอัดสารเคมีกำจัดปลวกลงดิน ( Pest Construction System) คือการเจาะอัดสารเคมีลงพื้นของอาคารที่เป็นคอนกรีต เป็นการป้องกันปัญหาการเข้าทำลายปลวกทุกจุดของอาคารและบริเวณรอบ ๆ ของตัวอาคาร

ระบบเหยื่อกำจัดปลวกภาคกลาง

บริการระบบเหยื่อ กำจัดปลวก

เป็นระบบกำจัดปลวกอันดับ 1 จากประเทศออสเตรเลีย โดยไม่ใช้สารเคมี เป็น นวัตกรรมใหม่ ล่าสุดแห่งการกำจัดปลวก แบบตายยกรัง ปลอดภัยต่อคน สัตว์เลี้ยง และ สิ่งแวดล้อมโดยผู้ชำนาญการแบบมืออาชีพ ที่ผ่านการอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับ
จ้าง ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณะสุข ( อย. )

บริการ กำจัดปลวกภาคกลาง กำจัดแมลง และสัตว์รบกวนอื่นๆ

กําจัดมดในบ้าน

12 วิธีกําจัดมดในบ้าน หมดปัญหาปวดหัว ไม่ต้องใช้สารเคมี 1. น้ำส้มสายชู2. การบูร3. แป้งเด็ก4. น้ำยาล้างจาน5. ส้มและมะนาว6. เปลือกไข่7. ชอล์ก8. น้ำมันหอมระเหย9. ปิโตรเลียมเจล10.ปิดฝาภาชนะเสมอ11.ทำความสะอาดบ้านอย่างสม่ำเสมอ12.ปิดทางเข้าออกของมด...

บริษัทเอเชียเพสท์

บริษัทเอเชียเพสท์

กำจัดปลวกภาคกลาง บริษัท เอเชียเพสท์ เซอร์วิส จำกัด กำจัดปลวกภาคกลาง มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในระบบนิเวศน์ของแมลง และวิทยาการควบคุมและกำจัดแมลง สัตว์พาหะ ระบบผสมผสานนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย...

ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดปลวก

ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดปลวก

ทำอย่างไรบ้านคุณจะห่างจากปลวก  กำจัดปลวกภาคกลาง มีคำตอบ ก่อนก่อสร้าง โดยอัดเคมีลงดิน ให้รอบแนวคานด้านใน-นอก และฉีดเคลือบผิวดินในทุกๆ ตารางนิ้ว รวมทั้งโดยรอบของตัวอาคาร 1 เมตรและบริเวณที่มีความชื้นสูง  การราดน้ำยาผ่านระบบท่อใต้อาคาร...

สินค้าที่เราจำหน่าย

สินค้าที่เราจำหน่าย

บริการกำจัดปลวกของเรา บริษัท เอเชียเพสท์ เซอร์วิส จำกัด เรามีสินค้าที่ได้ระบบที่มีมาตรฐาน ระดับสากล ระบบเหยื่อ Nemesis กำจัดปลวกตายยกรัง (Colony elimination ) อันดับ 1 ในออสเตรเลีย ปลอดภัยจากสารเคมี -สถานีในดิน (In-ground-station) -สถานีในคอนกรีต (In-concrete station)...

กำจัดปลวกภาคกลาง

กำจัดปลวกภาคกลาง

กำจัดปลวกภาคกลาง โดยบริษัท เอเชียเพสท์ เซอร์วิส จำกัด เรามีบริการที่หลากหลาย 1.กำจัดหนู 2.กำจัดปลวก 3.กำจัดยุง 4.กำจัดแมลงวัน 5.กำจัดแมลงสาบ 6.กำจัดมด 7.กำจัดจิ้งจก          ...

กำจัดปลวก

กำจัดปลวก

ความรู้เกี่ยวกับปลวก ในประเทศไทยมีปลวกแพร่กระจายอยู่กว่าหนึ่งร้อยชนิด แต่มีเพียงสิบกว่าชนิดเท่านั้นที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อไม้ที่นำไปใช้ประโยชน์ ปลวกใต้ดินจัดเป็นปลวกที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสูงที่สุด...

กำจัดจิ้งจก

กำจัดจิ้งจก

จิ้งจก ไข่ 40-45 วัน ตัวอ่อน 3 เดือน วัยเจริญพันธุ์ 3-5 ปี การควบคุมในเชิงป้องกัน คือ การลดช่องทางเสี่ยง เช่น ประตูทางเข้า - ออก การใช้สารเคมี การใช้กับดักแผ่นกาวสำเร็จรูป วิธีอื่นๆ เช่น...

กำจัดหนู

กำจัดหนู

ความรู้เกี่ยวกับหนู หนู เป็นสัตว์ฟันแทะประเภทเลี้ยงลูกด้วยนม มีลักษณะเด่นชัดคือมีฟันคู่หน้าทั้งบนและล่าง 2 คู่ ที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษและคมมีลักษณะโค้งยื่น เพื่อใช้สำหรับกัดหรือแทะสิ่งต่างๆ เพื่อให้ฟันหน้าซึ่งสามารถเจริญยาวได้ตลอดชีวิตของมัน...

กำจัดยุง

กำจัดยุง

ความรู้เกี่ยวกับยุงยุง   เป็นแมลงที่พบได้ทั่วโลกแต่พบมากในเขตร้อนและเขตอบอุ่น จากหลักฐานทางฟอสซิลสามารถสันนิษฐานได้ว่า ยุงมีในโลกตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เมื่อประมาณ 38-54 ล้านปีมาแล้ว โดยปกติตัวเมียมักจะกินเลือดเป็นอาหาร ส่วนตัวผู้มักจะกินน้ำหวาน...

กำจัดแมลงวัน

กำจัดแมลงวัน

ความรู้เกี่ยวกับแมลงวัน ถูกจัดอยู่ในอันดับ ORDER DIPTERA ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่อันดับ 4 ของแมลงเป็นแมลงขนาดเล็ก มีปีก 1 คู่ มีลำตัวอ่อนนุ่ม และเป็นแมลงที่สำคัญทางเศรษฐกิจ เราสามารถพบแมลงวันได้ทุกแห่งในโลก หลายชนิดพบว่าสามารถดูดเลือดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม...

กำจัดแมลงสาบ

กำจัดแมลงสาบ

ความรู้เกี่ยวกับแมลงสาบ แมลงสาบ เป็นแมลงดึกบรรพ์ที่อาศัยอยู่บนโลกนี้มานานประมาณ 250 ล้านปี โดยสันนิษฐานจากหลักฐานซึ่งเป็น ฟอสซิล (fossil) ที่ถูกค้นพบ ตามการจำแนกแมลงทางวิทยาศาสตร์แมลงสาบถูกจัดกลุ่มไว้ในชั้น (class) Insicta, อันดับ(order) Orthoptera...

กำจัดมด

กำจัดมด

มด   เป็นสัตว์ในวงศ์ Formicidae อันดับ Hymenoptera มีจำนวนชนิดมากกว่า 12,000 ชนิด โดยพบมากในเขตร้อนของโลก มดมีการสร้างรังเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ บางรังมีจำนวนประชากรมากถึงล้านตัว มีการแบ่งวรรณะกันทำหน้าที่คือ วรรณะมดงาน เป็นมดเพศเมียเป็นหมัน ทำหน้าที่หาอาหาร...

ติดต่อเรา

Call us

034114010

Call us

0946645566

Call us

0626655941

ASIA PEST SERVICE CO.,LTD.

Location

8/75 หมู่ 6 หมู่บ้านมิราเคิลวิลล์ ซอยคลองมะเดื่อ17 (กม.12) ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

LIne

0946645566

Facebook

เอเชียเพสท์ เซอร์วิส Asia Pest Service Co.,Ltd.

Email us

asiapest@hotmail.com